COMITÉS

COMITÉ ORGANIZADOR

Presidente:

Daniel Rey Aldana

Vicepresidenta:

Carmen Lires Rodríguez

Vocales:                    

Carmen Coladas Uría

Isidoro Rivera Campos

Leire Soutullo Lema

Andrés Soto-Jove Bernaldo de Quirós

Luciano Santiago Esperón

 

COMITÉ CIENTIFICO

Presidente:

Rosendo Bugarín González

Vicepresidente:

José Manuel Fernández García

Vocales:                      

 Junior Jesus Martínez Couselo

 Manuel Portela Romero

Sandra Yañez Freire

Antonio Fouz Ulloa

Paula Antelo Pais